• Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
Je možné predávkovať sa mumiom?

Mumio nie je "látka", ktorá by sa v organizme "usadzovala". Mumiom sa teda nedá predávkovať - organizmus nepoužité látky vylúči.

Pauza medzi kúrami je cielený krok vedúci k tomu, aby organizmus začal látky získané z Mumia sám syntetizovať.

Mumio. Čo je Mumio, čo nie je Mumio. Užívanie a liečebné postupy, aplikácie. Známe tiež ako Shilajit, Mumijo.