Je možné predávkovať sa mumiom?

Mumio nie je "látka", ktorá by sa v organizme "usadzovala". Mumiom sa teda nedá predávkovať - organizmus nepoužité látky vylúči.

Pauza medzi kúrami je cielený krok vedúci k tomu, aby organizmus začal látky získané z Mumia sám syntetizovať.

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1 – Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ, Dodávateľ resp. Predávajúci je: Bio obchodík, s.r.o., so sídlom na ul. Komárnická 38, Bratislava 82102, IČO: 50635204, IČO DPH SK2120405727 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 116288/B,  ktorý Spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby ponúkané na internetovom obchode www.mumio.sk a www.bio-obchodik.sk

Spotrebiteľ, resp. Odberateľ, Kupujúci je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a produkty ponúkané na internetovej stránke www.mumio.sk pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti; alebo právnická osoba pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Odbor výkonu dozoru, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 4813/8, 821 01 Bratislava.

Článok 2 - Objednávky a dodanie tovaru

1. Odberateľ objednáva výrobky prostredníctvom ikonky „do košíka“, „kúpiť“ s uvedením množstva výrobku, ďalej môže svoju objednávku uskutočniť prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu na uvedené číslo, kde musí uviesť zoznam a množstvo objednávaných výrobkov, presnú adresu dodania (adresu na ktorú mu bude objednávka odoslaná), prípadne fakturačnú adresu ak nie je totožná s adresou dodania, ako aj svoje meno a telefonický, príp. emailový kontakt.
2. Objednávka sa považuje za záväznú po prijatí potvrdzovacieho e-mailu s objednávkou, ktorá obsahuje všetky náležitosti a informácie uvedené v odseku 1.
3. Predávajúci pošle výrobky z objednávky spolu s faktúrou prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú ako dodaciu, a to doporučene, 1.triedou, na dobierku, ako listovú zásielku alebo balík v závislosti od hmotnosti zabalenej objednávky.
4. Poštovné a balné je konštantné, 2,65 eur, pri objednávke nad 95 eur je poštovné a balné zdarma (predávajúci poštovné neúčtuje a objednávku zasiela na vlastné náklady).
5. Predávajúci zasiela tovar do 1-3 pracovných dní (v závislosti na dostupnosti tovaru). Ak tovar nie je dostupný do 3 pracovných dní, predávajúci informuje odberateľa o tejto skutočnosti a odberateľ má právo stornovať objednávku.
6. Predávajúci je poviný tovar zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, či inému znehodnoteniu jeho kvality, účinku, príp. množstva.
7. Odberateľ je povinný po prevzatí objednávky skontrolovať výrobky, najmä ich neporušenosť a kvalitu, ako aj kompletnosť zásielky.
8. Odberateľ je povinný bezodkladne nájdené chyby okamžite reklamovať z toho dôvodu, že  akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Článok 3 - Vrátenie tovaru

1. Odberateľ má právo vrátiť neporušené výrobky, alebo výrobok v pôvodnom stave do 7 dní odo dňa doručenia bez uvedenia dôvodu za nasledovných podmienok:
  a) Odberateľ je povinný informovať Predávajúceho o vrátení tovaru, prostredníctvom e-mailu kedykoľvek, alebo telefonicky v pracovných dňoch od 11:00-17:30 hod.
  b) Odberateľ zašle neporušený a nijak neznehodnotený výrobok (výrobky) v neporušenom, uzavretom, originálnom balení tak, ako tovar obdržal.
  c) Odberateľ zašle vrátený tovar spolu s dokladom o kúpe tovaru, alebo kópiou dokladu o kúpe tovaru spolu s číslom bankového účtu Predávajúcemu na adresu jeho sídla, a to prostredníctvom Slovenskej pošty, nie na dobierku. Vrátený tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
  d) Predávajúci vráti odberateľovi čiastku zaplatenú za tovar prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného nepoškodeného tovaru v originálnom balení predávajúcemu.
  e) Predávajúci nie je povinný vrátiť Odberateľovi náklady za poštovné.

Článok 4 - Reklamácie

1. Odberateľ má právo reklamovať tovar zakúpený  na internetovej stránke www.mumio.sk.
2. Odberateľ zašle výrobok Predávajúcemu v originálnom balení spolu s kópiu dokladu o jeho nákupe prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu sídla Predávajúceho. Reklamácie zasielané dobierkou nebudú prevzaté.
3. Odberateľ môže v záujme lepšej a ľudskej komunikácie o reklamácii informovať Predávajúceho telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.
4. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom a §19 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov.

Článok 5 - Doplňujúce ustanovenia

1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, najmä ak bolo spôsobené neúmyselne, prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo tzv. “vyššou mocou“.
2. Predávajúci nezodpovedá za plnú účinnosť ponúkaných výrobkov, najmä v závislosti na zdravotnom stave a psychickom rozpoložení Odberateľa.
3. Predávajúci poskytne všetky potrebné informácie o účinnosti výrobkov, za konečné rozhodnutie a výber tovaru pre objednávku zodpovedá Odberateľ.

Článok 6 - Ochrana údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu mumio.sk na internetovej adrese www.mumio.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát poskytovať tretej osobe. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databáze.

Všetky texty, obrázky a fotografie sú chránené autorskými právami a nie je možné ich používať bez súhlasu autorského kolektívu.

Uvedené podmienky sú platné a záväzné pre Predávajúceho a Odberateľa (kupujúceho) a sú spracované v súlade s Občianskym, Obchodným zákoníkom, ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).