Je možné predávkovať sa mumiom?

Mumio nie je "látka", ktorá by sa v organizme "usadzovala". Mumiom sa teda nedá predávkovať - organizmus nepoužité látky vylúči.

Pauza medzi kúrami je cielený krok vedúci k tomu, aby organizmus začal látky získané z Mumia sám syntetizovať.

Nastavenie veľkosti písma

Ak vám veľkosť písmen na našich stránkach pri prezeraní na vašom monitore nevyhovuje, môžete použiť jednoduchý trik - stlačíte a pridržíte klávesu CTRL a rolovacím kolieskom na myške si nastavíte "veľkosť" zobrazenia.

Tento malý trik je funkčný takmer vo všetkých moderných prehliadačoch ako je Internet Explorer 7 a 8, Mozilla Firefox, Safari, Opera a Chrome.

Počítajte však s tým, že nevhodne zvolená veľkosť písma a grafiky vám môže "rozbiť" zobrazenú stránku a dostať jej vzhľad a funkčnosť do stavu, ktorý ich autor určite nezamýšľal. Je to teda len pomôcka a používajte ju len vtedy, keď ju naozaj potrebujete. Vami zvolené nastavenie zostáva uložené do tej doby, kým ho nezmeníte!