Je možné predávkovať sa mumiom?

Mumio nie je "látka", ktorá by sa v organizme "usadzovala". Mumiom sa teda nedá predávkovať - organizmus nepoužité látky vylúči.

Pauza medzi kúrami je cielený krok vedúci k tomu, aby organizmus začal látky získané z Mumia sám syntetizovať.

Ako uskladniť mumio?

Najlepší spôsob uskladnenia Čistého Mumia je v chlade, najlepšie v chladničke.
Pri izbovej teplote vydrží mumio bez zmien kvality alebo vlastností do dátumu odporúčanej spotreby uvedeného na obale – a oveľa dlhšie. A ak je ale po dlhšiu dobu vystavené teplotám blízkym 30 °C, teplým izbovým teplotám, začne sa veľmi pozvoľna rozpúšťať a mäknúť, a potom je ťažšie vybrať tabletku z plátu. Rovnaká situácia nastane, ak je krátkodobo vystavené teplotám vyšším ako cca 34 °C. Ak zmäkne, treba ho na krátky čas položiť do chladničky, príp. mrazničky, aby ztuhlo a dalo sa lepšie vybrať z platíčka.
Totiž naše "tablety" čistého mumia sú v skutočnosti presne navážené maličké kúsky očisteného surového mumia po 0,2g.
Samo Mumio sa "nekazí", t.z. nestráca svoje vlastnosti ani fyzikálno-chemické, ani liečebné. Pri správnom uskladnení vydrží veľa rokov.

Ak z neho ale urobíte vodný roztok – na potieranie alebo iné účely, záleží na kvalite vody. Všeobecne je dobré roztok spotrebovať do niekoľkých dní.