Je možné predávkovať sa mumiom?

Mumio nie je "látka", ktorá by sa v organizme "usadzovala". Mumiom sa teda nedá predávkovať - organizmus nepoužité látky vylúči.

Pauza medzi kúrami je cielený krok vedúci k tomu, aby organizmus začal látky získané z Mumia sám syntetizovať.

Ťažšie vyberanie tabliet z platíčka?

Niekedy sa Vám môže stať, že tableta Mumia nejde z platíčka ľahko vybrať, alebo sa Vám zdá, že tabletka je trošičku pretečená.

Vysvetlenie:
Naše "tablety" čistého mumia sú v skutočnosti presne navážené maličké kúsky očisteného surového mumia po 0,2g. Tablety získavajú svoj ​​tvar stlačením naváženej hmoty v dávkovači a následne padajú do plátov (platíčok po 30ks), kde sú prekryté hliníkovou fóliou. Tieto tablety Mumia neobsahujú žiadne ďalšie látky (leštiace, plniace, formujúce a pod.), čiže nič, čo by umožňovalo vnútornú, či povrchovú úpravu. Je to úplne čistý, surový, prírodný produkt, očistený len vodou.

Pri izbovej teplote vydrží mumio bez zmien kvality alebo vlastností do dátumu odporúčanej spotreby uvedeného na obale - a oveľa dlhšie. Ale ak je po dlhšiu dobu vystavené teplotám blízkym 30 °C, príliš teplej izbovej teplote, začne sa pomalinky rozpúšťať a mäknúť, a potom je ťažšie vybrať ho z plátu. Rovnaká situácia nastane, ak je krátkodobo vystavené teplotám vyšším ako cca 34 °C.

Čo treba urobiť?
Ak zistíte, že nemôžete tabletu ľahko vybrať zatlačením na priehľadnú časť tak, že alumíniová fólia pod týmto tlakom sama praskne a tabletu potom uchopíte prstami (bežný postup), umiestnite platíčko do chladničky, príp. mrazničky a tam ho skladujte. Nízka teplota Múmiu neublíži, Mumio pri -18 °C nezmrzne. Po tomto schladení je vylúpnutie jednoduchšie.

Aj dlhodobým pôsobením teplôt v rozmedzí od -30 ° C do +50 ° C nie je Čisté Mumio znehodnotené.
Ešte pred niekoľkými rokmi Mumio v tabletkách nebolo bežné, dodávalo sa v malých "vreckách" vo forme pasty. Tabletková forma vznikla kvôli dodržaniu hygienických predpisov, certifikácií a hlavne pre jednoduchšie dávkovanie.